Oferty pracy

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi rekrutacjami w Bonduelle Polska. Jeżeli jesteś zainteresowany/a danym ogłoszeniem - poprosimy o przesłanie CV z podaniem właściwego numeru referencyjnego.

Uwaga: skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przykro nam, w tej chwili nie mamy aktualnych ofert

Nie znalazłeś niczego dla siebie?

Jeśli wśród aktualnych ofert nie widzisz odpowiedniego stanowiska, a jesteś zainteresowany pracą w Bonduelle Polska S.A., prześlij nam swoje zgłoszenie!

Formularz zgłoszeniowy

Na podany adres wysłana zostanie kopia zgłoszenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe (dane osobowe kandydatów do pracy w spółce) będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, 02-785, KRS 227543, dane kontaktowe: rodo_poland@bonduelle.com, dla celów przeprowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacyjnego zmierzającego do zawarcia pomiędzy Bonduelle Polska S.A. a Panem/Panią umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczający poza zakres określony przepisami prawa pracy lub wymogami prawa cywilnego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji).

Udostępnienie danych osobowych we wskazanych celach jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, natomiast konsekwencją odmowy udzielenia zgody na przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych w przyszłości będzie brak możliwości wzięcia udziału w tych procesach przez okres wskazany w treści zgody. Nie są przewidziane konsekwencje niepodania danych osobowych innych niż te, które są wymagane przez właściwe przepisy prawa pracy lub inne wymogi przewidziane dla procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a które dobrowolnie podajecie Państwo w treści zgłoszenia.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Państwa dane będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach, do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych również w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach – również przez okres 3 lat licząc od momentu przesłania CV, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Bonduelle Polska S.A. podmiotom trzecim, do których zaliczyć można w szczególności podmioty z Grupy Bonduelle, podmioty świadczące na rzecz Bonduelle Polska S.A. usługi informatyczne oraz hostingowe, podmiotom świadczącym na rzecz Bonduelle Polska S.A. usługi wspomagające proces rekrutacyjny, w tym firmy rekrutacyjne oraz inne firmy szkoleniowe, jak również podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jeśli będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Kliknij tutaj aby zobaczyć produkty Bonduelle
w swoim ulubionym e-sklepie