Zaplanuj z nami
swoją przyszłość

Staż w Dziale Marketingu (4-6 miesięcy)

Jeżeli:
• Jesteś studentem ostatnich lat studiów na dowolnej uczelni
• Bardzo dobrze znasz angielski w mowie i piśmie
• Jesteś dyspozycyjny przez 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w wymiarze min. ½ etatu
• Znasz dobrze Excel i niestraszne Ci rozbudowane bazy danych
• Jesteś zainteresowany i chcesz rozwijać się w obszarze marketingu internetowego, miałeś okazję prowadzić już stronę internetową lub bloga

Masz szansę:
• Wziąć udział we wdrożeniu nowej strony internetowej poprzez: tworzenie i uaktualnianie bazy informacji o produktach, zdjęć i artykułów
• Monitorowanie poprawności danych poprzez bieżący kontakt z pracownikami działu Marketingu
• Ścisłą współpracę z działem IT we Francji i kontakt z agencją marketingu internetowego
• Operacyjne wsparcie bieżących działań i projektów działu Marketingu

A my w zamian oferujemy:
• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w środowisku międzynarodowym w firmie, która jest liderem w swojej kategorii – marka wyróżniona
tytułem Superbrands
• Pracę w profesjonalnym zespole i możliwość nauki od doświadczonych specjalistów w dziedzinie Marketingu
• Płatny staż na okres 4-6 miesięcy
• Elastyczne godziny pracy

Zainteresowanych zapraszamy do wysyłania CV do 19.02.2020r. na adres: rekrutacja@bonduelle.com
Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
osobowych, tj. Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, 02-785, KRS 227543 dla celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego.

Udostępnienie danych i wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednak odmowa udzielenia zgody będzie skutkowała brakiem możliwości
udziału w prowadzonym procesie (procesach) rekrutacyjnym. Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o powyższą zgodę i wyłącznie we
wskazanym celu, przez okres ważności udzielonej zgody. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zainteresowała cię ta oferta?

Jeśli masz dodatkowe pytania, pisz na:
rekrutacja@bonduelle.com

Formularz zgłoszeniowy

Stażysta/praktykant

Na podany adres wysłana zostanie kopia zgłoszenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe (dane osobowe kandydatów do pracy w spółce) będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, 02-785, KRS 227543, dane kontaktowe: rodo_poland@bonduelle.com, dla celów przeprowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacyjnego zmierzającego do zawarcia pomiędzy Bonduelle Polska S.A. a Panem/Panią umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczający poza zakres określony przepisami prawa pracy lub wymogami prawa cywilnego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji).

Udostępnienie danych osobowych we wskazanych celach jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, natomiast konsekwencją odmowy udzielenia zgody na przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych w przyszłości będzie brak możliwości wzięcia udziału w tych procesach przez okres wskazany w treści zgody. Nie są przewidziane konsekwencje niepodania danych osobowych innych niż te, które są wymagane przez właściwe przepisy prawa pracy lub inne wymogi przewidziane dla procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a które dobrowolnie podajecie Państwo w treści zgłoszenia.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

Państwa dane będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach, do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych również w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach – również przez okres 3 lat licząc od momentu przesłania CV, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Bonduelle Polska S.A. podmiotom trzecim, do których zaliczyć można w szczególności podmioty z Grupy Bonduelle, podmioty świadczące na rzecz Bonduelle Polska S.A. usługi informatyczne oraz hostingowe, podmiotom świadczącym na rzecz Bonduelle Polska S.A. usługi wspomagające proces rekrutacyjny, w tym firmy rekrutacyjne oraz inne firmy szkoleniowe, jak również podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jeśli będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

wszystkie pola są obowiązkowe

Kliknij tutaj aby zobaczyć produkty Bonduelle
w swoim ulubionym e-sklepie