Dane firmowe

Masz pytanie?

Adres siedziby:

Bonduelle Polska S.A.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

tel. 022/549 41 00
fax: 022/549 41 02
infolinia: 0 801 372 032

NIP: 526-021-52-43
KRS 227543, Sąd Rejonowy w Warszawie,
Kapitał zakładowy: 17.500.000,00 zł (opłacony w całości).

Bonduelle Polska S.A. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późn. zm).

 

Fabryka w Gniewkowie:

Bonduelle Polska
ul. Kilińskiego 11
88-140 Gniewkowo

tel. 052/354 33 00
fax: 052/354 33 33
e-mail: bond.pl@bonduelle.com

Fabryka w Ruchocicach:

Bonduelle Polska
ul. Michała Drzymały 18
62-073 Ruchocice

tel. 061/444 67 00
fax: 061/444  67 01
e-mail: bond.pl@bonduelle.com

Kliknij tutaj aby zobaczyć produkty Bonduelle
w swoim ulubionym e-sklepie